Kötelező cselekedetek!

A kötelezően megvalósításra kerülő intézkedések:

 1. A tisztségviselők és a képviselők kötelezettséget vállalnak Magyarország határainak, és az itt, jogszerűen élők élettereinek és létfeltételeinek védelmére. Különös hangsúlyt fektetve a lakosság etnikai összetételét befolyásoló, spekulatív jellegű migrációra, a gazdasági bevándorlásra, és a bujtatott élettér foglalás jellegű betelepítések folyamatainak meggátolására.
 2. Az ÁFA (Általános forgalmi adó) 9 %- ra csökkentése, majd az átalakulást követően teljes megszüntetése ezen adófajtának. Ez azonnali nagymértékű árcsökkenést valósít meg minden Magyarországonélő ember életében.
 3. Az értékteremtő tevékenységet végzők érdekében, hogy az általuk megteremtett javak elsődlegesen őket és környezetüket szolgálják, az adó csökkentése 10 %-ra, mely bevétel alapú és minden egyéb járulékot és közterhet tartalmaz.
 4. Minden hitel és finanszírozási forma vitás eseteinek felfüggesztő zárolása meghatározatlan időre. Az átalakulást követően független szakértők hoznak döntést abban, hogy milyen módon kerülnek igazságosan rendezésre ezen állapotok. A zárolás időtartama alatt az ügyfeleket nem lehet zaklatni, ezen ügyekből kifolyólag nem lehet végrehajtást és kilakoltatást eszközölni. Ugyan ez vonatkozik az adóhatóság, vagy más szolgáltató által elindított, bármelyik érintett fél által vitatott ügyekre is. (30 napon belül)
 5. A valós és hiteles információk eljuttatásán alapuló média biztosítása. Az emberek fejlődését és létérzését segítő jellegű köztájékoztatás rendszerének megteremtése és fenntartása.
 6. Emberközpontú, az emberek érdekeit szolgáló hivatali és szolgáltatási rendszer megteremtése és fenntartása.
 7. A tisztségviselők és a képviselők kötelezettséget vállalnak Magyarország alkotmányos válsághelyzetének rendezésére, és jogállamiságának legrövidebb időn belüli helyreállítására.
 8. Az alkotmányos jogállamiság helyreállítását követően, a Magyarországon képződő értékeknek az itt jogszerűen élő állampolgárok érdekeit szükséges szolgálnia. Ezen értékekből, alanyi jogú értékjuttatás rendszerének megteremtése, s rendszeres eljuttatása a kötelezettségeiket teljesítőknek.
 9. Az egészségügyi rendszer embert szolgáló módon való átalakítása, mely megelőzés alapú, és a test, lélek, szellem egységének szemlélete által vezérelt.
 10. A nevelési és Oktatási rendszer átformálása, mely érintettek alkalmasságának, érdeklődési köreiknek megfelelően, a fejlettségi szintjükhöz mérten és ütemben valósítja meg a képzést. Gyakorlati értékű, alkalmazható tudást biztosít, és a végzetteket ösztönzi a megszerzett tudásuk Magyarországon történő hasznosítására.
 11. A közüzemi szolgáltatások rendszerének átalakítása fogyasztóbarát szemléletűvé. A számlázás és a felhasznált mennyiségek átláthatóságának biztosítása, és a jelenlegi kiszolgáltatott fogyasztói helyzet megszüntetése.
 12. A bizonyítottan népesség és emberiség ellenes bűncselekmények kivizsgálása és feltárása, ezen folyamatok és hatások, valamint titkosításainak megszüntetése.