Egyéni vállalások

A képviselők és tisztségviselők egyéni vállalásai:

  1. A képviselő a választási szerződésben rögzített célok következetes megvalósításáért köteles cselekedni. Amennyiben munkásságával ezek megvalósulását nem támogatja, a kitűzött határidőket érdemben nem tartja, önként aláveti magát, az ellene, mint csalás bűntettének elkövetőjével szemben induló eljárásnak. Ezzel kapcsolatosan mentelmi jogáról itt előzetesen lemond. Továbbá felhatalmazza az őt indító szervezetet arra, hogy a nevében eljárjon a mentelmi jogával kapcsolatos minden nemű nyilatkozat tételre, eljárás indítására.
  2. Bűncselekmény, szabálytalanság, visszaélés vagy mulasztás esetén, az érintett tisztségviselő az általa okozott kárnak megfelelő háromszoros értéket köteles megtéríteni, melyért teljes magán vagyonával felel.
    Tudomásul veszi, hogy a kártérítési felelőssége kiterjeszthető az érintett egyéb személyekre is, így családtagokra, ismerősökre és más megbízott személyekre.
  3. Mandátumaik időtartama alatt minden tisztségviselőnek és képviselőnek, valamint családtagjainak, évente kötelezően kiemelt vagyon átvizsgáláson szükséges részt vennie, melyet a civil szervezetek által jelölt szakértők (elektronikus) népszavazás útján választalak ki erre a célra, és a vizsgálat csak nyilvánosan történhet.
  4. A képviselő tudomásul veszi, hogy havi javadalmazása nem lehet több mit a magyarországi mindenkori átlagbér kétszerese. A szolgálatának közvetlen ellátásával kapcsolatosan felmerülő valós költségeinek megtérítése megilleti. Ezen változtatni csak népszavazás útján 3/4-es támogatással lehet.
  5. A képviselő kötelezi magát, hogy megválasztása esetén együttműködést alakít ki, azon képviselő társaival, akik ugyanezen vállalások mentén végzik munkájukat, és ezt választási szerződéseikben rögzítették.
  6. A tisztségviselők és képviselők vállalják, hogy az útmutatók és a bölcsek tanácsa által meghatározott útmutatások alapján végzik szolgálataikat, melyeknek célja, az igazságra, alkalmasságra, mértéktartásra és példamutatásra épülő, biztonságos és szeretet alapú, tudatosan jóléti társadalom megteremtése Magyarországon, a 2018 -as esztendőben elindítva ezen folyamatot.