Amit adunk

Isten Áldjon!

Azon alkalmas országgyűlési képviselő jelölteknek, akik magukra és munkásságukra nézve Önkéntesen vállaltan, választási szerződésükben írásban rögzítve, közjegyző, vagy ügyvéd előtt hitelesített aláírással ellátva, valamint kép és hanganyag formájában, filmen rögzítve elküldik ezen anyagok másolatait, a Magyar Ébredés Szervezet kapcsolattartói részére és kérik az együttműködés kialakítását, számukra az alábbi lehetőségek nyílnak meg:

  • A szervezet honlapján és térkép rendszerén, mint a Magyar Ébredés Szervezet ajánlott támogatottjaként megjelenítési lehetőségeket kapnak.
  • A technikai felület segítségével közvetlen módon oszthatják meg bemutatkozó anyagaikat, vállalásaikat az adott körzetben élő, regisztrált választókkal, az elektronikus rendszerek mindegyikén.
  • Az interaktív térképrendszer segítségével közvetlenül vehetik fel a kapcsolatot a vállalások rendszerét támogató választókkal.
  • Az országjáró körút során előzetesen megjelentetett helyeken és időpontokban, valamint a köztes megállókon, segíti a képviselő jelölteket bemutatkozási lehetőségeivel, a teljes körutat végig kísérő média támogatásával, minden megálló filmes és hanganyag formájában történő rögzítésével és valós idejű sugárzásával és megoszthatóságával. Ismert és hiteles emberek, felszólalásai és a fellépők támogatása által.
  • A nemzeti oldal jelentős részét felölelő, és a civil szerveződések jelentős részének együttes ajánlási támogatását és kapcsolati hátterének használatát biztosítja információ eljuttatás céljából. Első lépcsőben is több száz ezres nagyságrendű megszólítási és információs megosztási lehetőséggel.
  • Választási szerződés mintával és a támogatást bizton megalapozni képes megszólító levél tartalmának rendelkezésére bocsájtásával, ezek letölthetőségével.
  • A Magyar Ébredés Szervezet alapítói között a teljes nemzeti oldal sajtó és TV üzemeltetője támogatását jelezte írásban, megközelítőleg 90%-os arányban. Az érintett médiák kinyilatkozták, hogy minden lehetőségükkel segíti a folyamatot, a szervezet céljainak, és ez által a támogatandó ajánlottaknak embertársainkhoz való eljuttatását, megismertetését.

A Magyar Ébredés Szervezet minden alapító és későbben társult tagja, legyen az csoport, szervezet vagy magán személy, a csatlakozását megelőzően, ugyanezen vállalási rendszert magára és működésére nézve kötelezőnek tekinti, s erről írásban nyilatkozik.

A vállalások rendszere egy rendkívül hatékony, a választók bizalmát kialakítani képes eszköz, és ugyan ilyen hatékonyságú szűrő és működési segédlet, az országgyűlési képviselő jelöltek későbbi munkájához.

Az ország gyűlési képviselő választások jelenleg ismeretes egyetlen jelenlegi kínálata sem képes versenyezni vele, a hatékonyság és a bizalom kialakítás területén amennyiben hiteles ember vállalásával társul.

A Magyar közélet példamutatás általi tisztulását szolgálja, s a vállalási rendszert vállaló, vagy nem vállaló, Önmagát sorolja be értékrendje és jövőbeni leendő működési szándéka alapján.

Időben meghozott, bölcs döntést kívánunk neked.

Írásban a kapcsolat@magyarebredesszervezet.org email címre kérjük válaszodat.

Képviselői mandátumonként, az alkalmassággal rendelkező és időrendben előbb jelentkező képviselő jelöltet illeti meg a Magyar Ébredés Szervezet támogatása. A jelentkezés folyamata a választási szerződés és a kép és hangfelvétel elküldésével, és a jelentkezés elfogadását vissza jelző értesítéssel válik elfogadottá.

A szóbeli egyeztetésünkre való tekintettel a jelzett időpontig tudjuk fenntartani az együttműködés lehetőségét. Amennyiben nem érkezik válasz, vagy kitérő válasz érkezik, más megszólítottal vagyunk kénytelenek az együttműködés lehetőségét kialakítani.

A vállalások rendszerének ezen tartalmát és formáját az alapítók, és a későbbiekben csatlakozottak magukra nézve kivétel nélkül elfogadták, így azok pontjainak vitatására, módosításának lehetőségére már nincs mód.

Isten áldjon minden tisztességes Magyar embert.

Tisztelettel: Bódi Tibor Subás

A Magyar Ébredés Szervezet vezetőségének megbízásából

Magyarország, 2018-02-12.