Cselekvési terv

Tisztelt Embertársunk!

Az a tény, hogy te ezen ismereteket olvasod azt bizonyítja, hogy azok közé tartozol, akik felelősen kezelik sorsuk alakulásának lehetőségeit. Hagyd figyelmen kívül a korlátozó hangokat és gondolatokat, mert ha Te Magyar anyanyelvvel és gondolkodás móddal születtél, akkor tudnod kell, hogy a jelenlegi földi világ leghatékonyabban teremtő lelkei közé tartozol!!!

Te Magyar anyanyelvet beszélő és Magyar gondolkodásmóddal megáldott embeként bizton tudnod kell, hogy amiről képed van, arra képes vagy!

Annak, hogy Te a jelenlegi változó kozmikus hatások megnyilvánulásának időszakában, Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldva, tudatos és cselekvőképes emberi testben létezzél a földön, sokkal kisebb az esélye, mint egy lottó ötösnek. Egy lottó ötös esélye megközelítőleg, 1: 45 000 000-hoz, azaz egy a negyvenötmillióhoz!!!

Egy pillanatig se hidd, hogy a véletlen műve! Véletlenek nincsenek, csak nem minden esetben ismeri fel az érintett a kapcsolódásokat, az összefüggéseket.

Neked vállalt szolgálatod van, a Teremtő tervében, mint a hóvirágnak. Ébredéseddel, képességeid megnyílásával, minden rendelkezésedre álló képességeddel és eszközöddel, az ismeretek eljuttatásával jelezned szűkséges az embertársaidnak az új korszak beköszöntét!

Vállald fel a Teremtővel kötött szövetségedet, és az útmutatók javaslatait megfontolva, megcselekedve, megnyílik a lehetőség, a Magyarországon élők társadalmi rendszerének, békés úton, de határozott módon történő átalakítására.

A múlt eseményeinek tanulságait felismerve, szükséges Ég és Föld előtt kinyilvánítanunk, hogy köszönjük a tanítást, ettől az időponttól képesek vagyunk az alkalmasságon és a példamutatáson alapuló, az embertársaink érdekeit szolgáló, társadalom működési rendszerét megteremteni.

Azok, akik a 2018. esztendő Április hónap 08. napján megtartásra kerülő országgyűlési képviselői választásokon szolgálataikat, és a Magyar Ébredés Szervezet vállalási rendszerét független képviselő jelöltként felvállalják, és munkásságukat ezen értékek mentén megvalósítják, nem kisebb értékű hőstettet hajtanak végre mint a Nándorfehérvári diadal hősei, akik emlékéért minden délben a harang szól. De legalább ilyen értékű cselekedetek voltak nemzeteik életében a hős Székelyek tettei, vagy a Spártai 300. is! Szerencsés körülmény az, hogy a jelenben nem szükséges ezen hősöknek életüket áldozni hazájukért, embertársaikért, családjukért, magukért, elég a vállalásaik mentén, azokhoz hűen cselekedni és Szolgálnia hazáját ezekben a létmeghatározó időkben.

A független képviselői alkalmasság nem attól függ, hogy valaki jó szónok-e. Sokkal inkább számít az igazságra, az őszinteségre épülő, és a tiszta értékek mentén megvalósuló, fegyelmezett, következetes és kitartó cselekvések rendszere.

 1. Nyugodt körülmények között hangolódj rá, és többször elolvasva, a célokat felismerve és megértve gondold végig szolgálja-e hozzátartozóid, és a Te életed a Magyar Ébredés Szervezet által megvalósítani kívánt folyamat, és a célul kitűzött végeredmények.
 2. Amennyiben igen, lehetőségek szerint csoportosítsd át a fontossági sorrendnek megfelelően feladataid, vagy azok egy részét és vizsgáld meg, kik azok, akik a szűkebb vagy tágabb ismeretségi körödben igényelhetik ezen változások megvalósulását. ( a döntő többsége az embertársainknak nem hogy várja, de kifejezetten igényli a változást, csak eddig nem látta az utat és a módot)
 3. A lehető legrövidebb időn belül, vedd fel a kapcsolatot velük és személyes találkozásaitok alkalmával közösen vizsgáljátok meg kik lehetnek alkalmasok, (saját személyed is figyelembe véve) ezen felelősségteljes szolgálat, az érdekérvényesítés valódi és hatékony eszközeként megnyilvánulni képes, független Országgyűlési képviselői feladatok ellátására. Fontos, hogy több alkalmas jelölt esetén, közös akarattal egyezzenek meg az érintettek, és segítsék a kiválasztódott személyt küldetése és közös céljaik megvalósításában. A képviselő jelöltnek, hogy a Magyar Ébredés Szervezet létrehozói és későbbi társult tagjainak Magyarország jelentős hányadát felölelő teljes kapcsolati rendszere általi ajánlói támogatása hatékonyan megnyilvánuljon, egy Önkéntesen vállalt választási szerződést szükséges kötnie írásban, közjegyző vagy ügyvéd előtt hitelesített aláírással ellátva, valamint képileg és hangilag rögzített felvételen.(telefonos vagy kamerás felvétel) Bemutatkozásai és az országjáró körút során a nagy nyilvánosság előtt, élő szóban ezen vállalásai tényét bejelentse és felvállalja. (Választási szerződés minta ITT letölthető) A választási szerződés színes másolatát, és a videóval vagy telefonon rögzített felvételt a kapcsolat@magyarebredesszervezet.org e-mail címre megküldje.
 4. Közösen szervezzétek meg közösségeiteket, melyben az alkalmasság és egyéni lehetőségek alapján történjenek meg a feladatok, szolgálatok vállalása, elosztása. Fontos, hogy az előző időkben szerzett megtapasztalásaitok tanulságait alkalmazzátok, hogy ugyan azon esetleges működési hiányosságok ne csökkentsék a hatékonyságot, vagy lehetetlenítsék el a működést.
 5. Határozzátok meg, Ki mivel tud segítségére lenni a folyamatoknak, és hogyan és mikor bocsájtja ezeket rendelkezésre. (emberi munka, tárgyi eszköz vagy anyagi segítség)
 6. Hozzájárulásból, adakozásból, néhány tízezer forintból, 8-10 segítő néhány alkalommal végzett támogatói munkájával, a megszólító levelek felelős eljuttatásával, bemutatkozó és fogadó alkalmak megteremtésével, a szükséges számú támogató aláírások és a későbbiekben a támogató szavazatok többsége biztos módon megteremthető, amennyiben hiteles a képviselő jelölt, és a Magyar Ébredés Szervezet oldaláról letölthető, A 4 méretű, kétoldalas megszólító levelet alkalmazza.  Ez a megszólító levél minta már a gyakorlatban bizonyított, és ismeretlen emberek körében is megközelítőleg 90%-os
  TÁMOGATÁS
  hányadú támogatást volt képes kialakítani, amennyiben tisztességes és hiteles ember vállalja fel, az ezen értékek mentén megvalósuló munkásságot! Tégy vele próbát! A megszólító levelet nyomtasd ki és kérdezd meg embertársaidtól, hogy ha általa hitelesnek tartott képviselő jelölt ezen vállalásokat teszi, a megjelölt módon írásban, felvételen és nagy nyilvánosság előtt bejelentve és felvállalva, támogatná-e, aláírásával és szavazatával?
 7. Javasolt és fontos, hogy a megszólító levélen többszöri helyszín és időpont legyen megjelölve, amikor is a támogatói aláírások adhatók, s a képviselő jelölt bemutatkozik. A képviselő jelöltnek, vagy segítőinek telefonos és e-mailes elérhetőségét is szükséges megjelölni, hogy jelezni tudják embertársaink hova mehetnek a támogatói aláírásokért. Ezen kerül az is megjelölésre, mikor érinti a Magyar Ébredés Szervezet Országjáró körútjának állomásaként, az érintett képviselő jelölt választási körzetét, vagy annak környezetét. Miben segíti a képviselő jelölteket a Magyar Ébredés Szervezet, ITT letölthető (HAMAROSAN). Megjelölésre kerül rajta, hogy internet segítségével, helytől függetlenül hol tekinthetők meg az írásos, képi és hanganyagon rögzített bemutatkozó anyagok, melyek elektronikus úton rendkívüli hatékonysággal megoszthatók.
 8. A Magyar Ébredés Szervezet igény esetén segíti néhány alkalommal felkészülésüket ezen képviselő jelölteknek, ami a hatékonyságot rendkívüli mértékben képes növelni, de nem vesz el sok időt a teremtő folyamatoktól.
 9. A feladatok legmegpróbálóbb eleme, az embertársaink megelőlegezett bizalmához hűen, a vállalások rendszere mentén szükséges példamutató és történelmi jelentőségű, fegyelmezett és következetes szolgálat megvalósítása.

Tedd meg! Vállald fel és vedd ki részed az átalakulás folyamataidból, hogy nyugodt és elégedett lélekként nézhess tükörbe, s majdan elődeid és utódaid szemébe.

Ne feledd! A kellő időben és módon megosztott ismeretek életeket képesek menteni!

Járj el felelősséggel, minden lehetőségeddel és eszközöddel segítsd eljuttatni az ismereteket családodnak, rokonaidnak, barátaidnak, ismerőseidnek és minden embertársadnak.

Ez elengedhetetlen eleme a célok megvalósulásának.

Pont elegendő idő áll rendelkezésre, amennyiben felelősen állsz hozzá!!!

Emlékszel arra az esetre, amikor néhány évvel ez előtt, nem várt módon leesett egy közepes mennyiségű hó, március 15-én.

Egy emberként mozdult meg az ország, és a bajba jutott, hóban rekedt, vagy útjukat megszakítani kényszerült embertársaink segítségére sietett mindenki! Néhány óra alatt, ki – ki lehetőségeivel, eszközeivel önzetlenül, viszonzást nem várva, lelke által vezérelve összefogott!

Most sokkal több ember és sokkal nagyobb bajban van, még nagyobb szükség van az egységbe rendeződésre és a felelős cselekedetekre!!!

Most nem nyíltan, hanem burkoltan hozzák azon döntéseket, melyek a saját és hozzátartozóid élet és létfeltételeire tör!!!

Rajtunk áll, hogy ez másként legyen!

Áldás van Magyarországon és áldás van rajtunk!

Magyar Ébredés Szervezet