Nyitólap

Ugrás a térképre

„Jól csak a szívével lát az ember.”

Tisztelt Olvasó!

Amennyiben Ön, az erkölcsi megújulás szükségszerű folyamatával és egy a példa mutatáson, és a Magyarországon jogszerűen élők érdekeit szolgáló, valódi érdekképviselet megteremtésének szükségszerűségével egyet ért kedves olvasó, fontolja meg ezen példa mutató emberek támogatási lehetőségét.

A tisztelt érdeklődőket a következő kialakult helyzetről tudjuk tájékoztatni:

Magyarország közéleti, majd azt követően minden szinten megnyilvánuló erkölcsi megújulásának szükségszerűségével  embertársaink nagy többsége azonosul és egyetért.

Ezen tényekből erőt és hitet merítve végeztük szervező munkánkat.

Az előkészítő folyamatok alkalmával azon küldöttjelöltek száma, akik az egyeztetési folyamatok során személyesen, szóban vagy írásban (társult szervezetek, vagy eszköz pártok vezetői által) szándéknyilatkozatot tettek vállalási szándékukról, összlétszámát tekintve meghaladták a 160 főt, elvileg bőségesen elegendően voltak, egy támogatás esetén megnyilvánuló hatékony érdekérvényesítés lehetőségéhez.

A véletlenek és más megnyilvánuló hatásoknak köszönhetően a támogatói aláírások összegyűjtését, hitelesítését, és a szándéknyilatkozatot tett eszközpártok későbbi vállalások alóli kibúvását követően, a jelenlegi állapotban a következő választási szerződést kötött képviselőket tisztelhetik meg a választók bizalmukkal.

Az, hogy Ők nyíltan, szerződésben felvállaltan elkötelezték magukat a választási szerződésben szerepelő vállalások mentén való szolgálat ellátására az olyan példa értékű és követendő hőstett, melyet vitatni csak annak van joga aki, legalább ennyit tett már a hazájáért, nemzetéért, embertársaiért. A jelenlegi környezetben ezek ritkák mint a  fehér holló !

1. Az egyik jelölt egy tiszteltre méltó jogász hölgy, Dr Jakics Mónika Zsuzsanna, aki Tatabányán a Komáromi 1 választási körzetben indul független, választási szerződést kötött jelöltként.

Jogászi rálátása és megtapasztalásai közre játszottak döntésében, melyben példamutatása által segít utat mutatni a közélet erkölcsi megújulásának folyamatában. Független, választási szerződést kötött képviselő jelöltként lehetőséget kíván biztosítani azon választóknak, akik nem a hatalmi és anyagi érdekektől vezérelt párt jelölteket kívánják támogatni szavazataikkal.

Az Ébresztő Országjárás kamionos körútja 2018. Április 04 napján 18 órai kezdettel, a Turul úti parkolóban teszi tiszteletét Tatabányán és segíti a jelölt bemutatkozását, embertársainkkal való megismertetését.

2. A Másik választási szerződést kötött képviselő jelölt Ornyik Imre, Szentesi lakos, a Csongrád 3 számú választási körzetében indul.

Ornyik Imre, a mai napig mindennapjaiban is kétkezi kőműves mesterként dolgozik, s soha nem vágyott képviselői mandátumra.

A környezetében élő embertársainak felkérésére, a feladat jelentőségét és szükségszerűségét felismerve felvállalta ezen felelősségteljes feladatot, mert nem volt olyan ember a képviselő jelöltek között, aki elsődlegesen az Őt megválasztó embertársaikat képviselte volna.

Mindenkinek előbbre valóak voltak a párt és egyéb érdekkörök érdekei, mint a választó polgárokat szolgáló döntések. A választási támogatási koncot, nem vette fel, mert nem kíván hozzájárulni a becsületes emberek adóiból befolyt összegek oktalan elherdálásához. Ő javítani akar Magyarország állapotán, nem nyerészkedni belőle.

Egyszerű, tiszta, becsületes emberként ad lehetőséget arra Önöknek, hogy olyan képviselő jelöltett tisztelhessenek meg bizalmukkal, aki valóban a választási körzetében élők, és a Magyarországon jogszerűen élők érdekeit képviseli.

Előre Önkéntesen lemond mentelmi jogáról és vállalja a visszahívhatóságot, értékeivel anyagi felelősséget vállal döntéseiért, vállalja, hogy háromszoros mértékben büntessék amennyiben vétkezik.

A mértéktartásban is példát mutat, mert a Magyarországi átlagbér maximum kétszerese lehet a tisztelet díja.

Jól vigyázzunk rájuk, vegyünk példát róluk és kövessük őket, mert csak akkor lesznek létfeltételeink és életterünk, ez által utódainknak is és nekünk is jövőnk, ha időben hasolőképpen cselekszünk.

A Magyarok Istenének áldása kísérje óvja Őt másokért vállalt szolgálataiért.

Természetesen a közeljövőben ezen folyamatok értékelését követően, hogy a tanulság mindenki számára felismerhető és fejlődését segítő módon legyen képes megnyilvánulni, nevesítve meg lesznek jelenítve, kik azok akik nem Önhibájukon kívül (érvénytelenített támogatói aláírások miatt) nem vállalták, de vállalást, ígéretet tettek a vállalások rendszere mentén való működésre.

Azok is nevesítésre kerülnek akik a folyamat hatékonyságát befolyásoló elemeinek megvalósítását vállalták, de azokat érdemben nem cselekedték meg.

Tisztelettel:              Magyar Ébredés Szervezet

Vidd hírét az igazaknak!
A vállalások rendszerének teljes tartalma ITT olvasható!